Kako preći u Crno Bele 011

Ukoliko želite da se pridružite crno belom timu, a već trenirate u nekom klubu to možete uraditi na sledeći način:

Redovan prelazni rok

Igrač-ica može da pređe iz jednog kluba u drugi klub u redovnom prelaznom roku koji traje od 01.jula zaključno sa 14. julom tekuće godine, ako ispunjava jedan od sledećih uslova:

  • Da mu-joj je sa klubom istekao ugovor ili nema važeći ugovor;
  • Da mu-joj je sporazumno raskinut ugovor sa klubom – na osnovu izdate ispisnice od strane kluba;
  • Da ima ispisnicu sa datumom izdavanja u periodu od 01. februara do 14. jula tekuće godine;
  • Da je u prethodnoj takmičarskoj godini bio-la registrovan-a za inostrani klub, a nema važeći ugovor sa drugim domaćim klubom;
  • Da je strani državljanin i ispunjava uslove iz člana 8. ovog Pravilnika;

Igrač-ica stiče pravo nastupa u roku od tri (3) dana od dana izdavanja takmičarske legitimacije.

Poseban prelazni rok

Igrač-ica može da pređe u drugi klub u posebnom prelaznom roku, koji traje od 25. septembra zaključno sa 25. decembrom tekuće godine:

  • ako nema ugovor sa klubom ili ako mu-joj je ugovor istekao
  • uz ispisnicu i takmičarsku legitimaciju kluba za koji je do tada bio registrovan ukoliko mujoj nije istekao ugovor sa klubom ili nema ugovor sa klubom

Ispisnica mora biti sa datumom izdavanja u periodu od 15. jula do 25. decembra tekuće godine;

Igrač-ica koji je prešao-la u drugi klub u redovnom prelaznom roku u tekućoj godini može iz ovog kluba da pređe u drugi klub u posebnom prelaznom roku.

Igrač-ica koji pokrene arbitražni postupak, u slučaju dobijanja spora, može da pređe u drugi klub i nakon 25. decembra, u roku od 10 radnih dana od datuma rešenja arbitraže.

Svi igrači-ice, onih klubova koji nisu dobili licencu za tekuću takmičarsku godinu, su slobodni.

Šta je potrebno od dokumentacije za prelazak u drugi klub

  • RI-01 – Pristupnica – prva registracija (izvod iz matične knjige rođenih, 4 slike, kopije ličnih karata oba roditelja)
  • RI-02 – Pristupnica – promena članstva (ispisnica iz prethodnog kluba validna od 15.07 tekuće godine, bela takmičarska legitimacija i 4 slike)

crno-bele-011-logo-100

Šta nudimo

Najbolji stručni tim

Najbolje uslove za treniranje

Intezivne treninge

Nadzor fizio terapeuta

Rad u malim grupama

Selekcije

Školica

Mlađe pionirke

Pionirke

Kadetkinje

Juniorke

Trening sale

Bul.Vladmira Popovića 10

Novi Beograd

Bul.Vladmira Popovića 10

Novi Beograd

Kontakt

+381 65 2129 036
crnobeleodbojkasice@gmail.com

Radno vreme
Kancelarija
PON-PET
8:00 - 23:00

Treninzi
8:00 - 23:00

Kopirajt 2019 CRNO BELE 011 ©  Sva prava zadržana